Mindfulness

Mindfulness eller bevidst nærvær som mindfulness også betyder, vil sige at have en bevidst opmærksomhed på det du foretager dig lige nu og her. Eller sagt med andre ord at være fuldt og helt tilstede nu og her i alt hvad du foretager dig.

Ofte er vi foran eller bagud i vores tanker og følelser og optaget af det som vi f.eks. skal huske i morgen eller gjorde galt i går og dermed er vores fokus rettet væk fra det vi er i lige nu og her.

Mindfulnesstræning kan hjælpe dig til, at du holder fokus på nuet og udvikler din evne til bevidst at registrere og iagttage dine tanker, følelser og kropslige fornemmelser/reaktioner som de kommer og går uden at identificere dig med dem, gå i dialog med dem, undgå dem eller vurdere og dømme dem.  Det vil sige at du udvikler din evne til at blive en bevidst neutral observatør af dine tanker, følelser og kropslige fornemmelser/reaktioner.

Mindfulness handler således ikke om at ændre f.eks. smertefulde følelser du måtte have, men mere om at være sammen med dem og acceptere at de er der, frem for at du bruger kræfter på at kæmpe imod dem eller forsøge at lave dem om.

Jeg bruger elementer fra mindfulness meditationspraksis som en del af de terapeutiske metoder og teknikker jeg trækker som terapeut – se ”Individuel terapi/metode”. I terapien kan du således lære at udvikle en evne til at være i fuld kontakt med nuet og arbejde med de tanker, følelser og kropslige fornemmelser/reaktioner der opstår der. En praksis der kan være med til at mindske stress, depression, angst, vredesudbrud etc. og forøge din livsglæde og livslyst i relationen til dig selv og andre mennesker.  

Ingen kurser p.t. – se “mindfulness i klinisk praksis”.