Coaching

Coaching henvender sig til dig der aktuelt oplever problemer i din arbejdssituation.  Det sig være som arbejdsledig, kontanthjælpsmodtager, fagperson, konsulent, leder eller andet.

Måske har du opdaget at dine evner og ambitioner rækker til mere og at du har et potentiale der ikke er helt udfoldet, men at usikkerhed, nervøsitet, angst, urealistisk lavt selvværd, selvtvivl, manglende tro på egne evner etc. gør at du hænger fast og ikke kan forholde dig konstruktivt til de udfordringer du står overfor i din arbejdssituation opgavemæssigt og samarbejdsmæssigt.  Det kan også være du har været arbejdsledig eller har været på kontanthjælp igennem mange år og ikke længere tror på egne evner og at du har et potentiale der kan bruges på en arbejdsplads.

En coaching samtale tager udgangspunkt i dine aktuelt oplevede problemer i din arbejdssituation, samt positive formulerede mål om hvordan du ønsker at håndtere egne reaktioner og følelser på en sund måde, så du kan forholde dig konstruktivt til de udfordringer du står overfor i din arbejdssituation. Konstruktivt for dig selv og forhåbentligt også for din arbejdsplads eller kommende arbejdsplads.

De positive formulerede mål formulere vi sammen og de bliver målet for vores samarbejde og samtale.

Vi vil i samtalen have fokus på de indre barriere der modarbejder dit arbejde mod de arbejdsmæssige positive mål ved at identificere og bevidstgøre de mekanismer, vaner eller mønstre du ubevidst bruger på en destruktiv og selvskadende måde.

Træning/rollespil til at lærer nye måder at agere på, inddrages efter behov, ligesom nye perspektiver og handlingsanvisninger gives efter behov.

En coaching samtale er af 2-3 timers varighed.