Personlig udviklingsgruppe

“Kom videre efter psykisk og fysisk vold”

 

Har du været udsat for psykisk vold og eller fysisk vold og/eller har du udsat andre for psykisk vold og eller fysisk vold så læs videre her:

Jeg starter nu en gruppe op for kvinder der har været udsat for psykisk vold og eller fysisk vold og/eller har udsat andre for psykisk vold og eller fysisk vold. Gruppen vil være en lille gruppe på 5 til 7 deltagere, så vi sammen hurtigt kan få etableret et trygt, tillidsfuldt og sikkert rum, hvor du kan åbne op og være transparent.

Fokus vil være både på det der sker nu og her, samtidig med at fokus også vil være på det der er sket også i fortiden, herunder om der er noget som du ubevidst gentager med din nuværende partner, tidligere partnere eller andre pga. tidligere traumer.

Der vil således også blive skabt et rum for at der kan arbejdes mere i dybden med hvad den psykodynamiske terapi også kalder “the Repetition Compulsion=gentagelsestvang”, hvor du ubevidst kommer til at gentage det du var udsat for i fortiden i nutiden.

 

Hvad vil du så få ud af forløbet:

– at du bliver helt klar på hvad psykisk og fysik vold er; hvad du har været udsat for og eller udsat andre for. Ofte glemmes den mere nonverbale psykiske vold også kaldet neglect som er mere usynlig, ligesom den mere grænseoverskridende seksualiserende vold der som oftest foregår langsomt og over tid glemmes og overses også fordi den som oftest udøves i forbindelse med dissociering

– at du lære og blive bedre til at identificere og skelne imellem ubevidste forsvar, ubevidste angstsymptomer og ubevidste følelser, så dit indre kompas bliver skarpere og du bliver bedre til at navigere i det der foregår og eller har foregået og hvad der er rigtigt og forkert for dig

– at du lære og blive bedre til at identificere, genkende og skelne imellem forskellige ubevidste forsvar du bruger til at undgå at mærke dine følelser med, samt at identificere, håndtere og regulere din ubevidste angst hvis det er nødvendigt, så du lære at mærke dine følelser uden at lave dem om til forsvar og eller uhåndterbar angst

– at du får et trygt og sikkert sted at mærke følelserne dybt uden at du behøver at handle det ud eller vende det mod dig selv

– at der i dette arbejde også bliver taget højde for at der ofte er meget skam og pinlighed forbundet med at blive udsat for psykisk vold og eller fysisk vold, samt meget skam, pinlighed og skyld forbundet med at udsætte andre for det samme

– at du lære at stå stærkt, rumme og bearbejde dig selv, så du bedre kan indgå i en sund relation til dig selv og andre og dermed gøre dig fri af tidligere traumer og komme videre med at leve et liv uden psykisk vold og eller fysisk vold 

 

Tro mig det kan lade sig gøre, så lad os gøre det sammen nu.

 

Opbygning, praktisk og pris

Gruppeforløbet strækker sig over 12 gange en gang om ugen af 3 timers varighed med 5-7 deltagere i en gruppe.

Forud for gruppeforløbet vil der være en indledende afklarende samtale på ca. 1/2 time over telefonen. Her kan du bl.a. få svar på spørgsmål og støtte til at finde mulige mål/arbejdspunkter med forløbet, samt i det hele taget vil vi sammen finde ud af om gruppeforløbet er noget for dig eller om et individuel forløb vil være bedre for dig hvor du er lige nu.

Prisen er  11.400 kr. pr. deltager for 12 gange gruppeterapi af 3 timers varighed dvs. det koster 950 kr. pr. gang for 3 timers gruppeterapi.

Prisen er inklusiv kaffe, the og frugt.

Skriv til mig hvis du har spørgsmål eller gerne vil høre nærmere om hvornår næste gruppeforløb starter op eller gerne vil booke en individuel afklarende samtale over telefonen.

Så er du allerede godt på vej til at skabe en varig forandring i dit liv.

 

Kærlig hilsen Betina