Individuel Supervision

Jeg tilbyder individuel supervision med udgangspunkt i en Intensiv Dynamisk Korttidsterapeutisk referenceramme. Også kaldet ISTDP. Det vil sige at du enten skal være i gang med eller have færdiggjort “Introduktionskurset i ISTDP” eller et lign. kursus i ISTDP eller være i gang med eller have færdiggjort selve den “1 årig uddannelse i ISTDP” eller “3 årig uddannelse i ISTDP” for at kunne få individuel supervision hos mig.

Selve den individuelle supervision er bygget op omkring videosupervision, hvor der som hovedregel vises et klip fra starten af sessionen og så et selvvalgt klip eller flere klip afhængig af hvad du har brug for og hvor du ønsker supervision fra. 

Selve supervisionen vil være en blanding af teoretisk og metodisk undersøgelse og nærstudie af videoklippene du ønsker supervision fra samt rollespil (klient-terapeut) til understøttelse af  læringen og fordybelsen i de metodiske principper og interventionsteknikker i ISTDP. Du vil i rollespillet også have mulighed for at arbejde med egne modoverføringer, hvis du ønsker det. Noget som især den mere tilknytningsbaserede tilgang i ISTDP anser for vigtigt og giver mulighed for, hvis det er nødvendigt.