Individuel samtaleterapi

Det kan være svært at bede om hjælp – så hvis du læser her er du allerede kommet et godt stykke til at lave en varig forandring i dit liv.

Hvad er samtaleterapi?

Samtaleterapi tager udgangspunkt i hvordan du har det lige nu. Med dig selv og dine omgivelser.

Måske er du i krise eller sorg eller føler en indre konflikt ved at ville det ene og gøre noget andet? Det kan også være du konstant er vred, ked af det eller bange for at gøre bestemte handlinger pga. du har svært ved at kontrollere dine følelser og derfor holder dig tilbage eller lader andre overskride dine grænser og har svært ved at sige fra? Det kan også være du har svært ved at finde ud af hvem du er, føler dig tom og/eller ikke synes du er noget værd? Det kan også være du er i en akut krise på grund af vold, seksuel overgreb, voldelig adfærd, svigt, tab, skilsmisse eller alvorlig sygdom og/eller er angst, forvirret, har en uvirkelighedsoplevelse over det der foregår eller har foregået? Det kan også være du er angst, føler dig stresset, er kronisk træt, har tilbagevendende eller vedvarende smerter i kroppen eller slet og ret mangler glæde og energi i dit liv, er deprimeret og har måske svært ved at forstå meningen med livet? Måske er du nået der til at du er begyndt at dulme dig med alkohol og/eller andre rusmidler og erkender nødvendigheden af at forholde dig til det?

Problematikkerne kan altså være mangeartede og forskellige.

Samtaleterapien sigter på at gøre din forståelse og accept af dig selv tydeligere, så du får lettere ved at gøre det, der er godt og rigtigt for dig og at du føler dig ligeværdig og godt tilpas med de mennesker du omgås – og dermed får det bedre med dig selv og andre.

Samtaleterapi online
Det er muligt, hvis du bor langt væk eller af personlige grunde har svært ved at møde op fysisk, at få samtaleterapi online. Det fungere på den måde, at vi aftaler en tid og så sender jeg dig et link som du skal trykke på for at få adgang. Det eneste det kræver af dig er altså en computer med netadgang.

Tavshedspligt
Som psykoterapeut og medlem af Dansk Psykoterapeutforening, er jeg underlagt tavshedspligt om de forhold der kommer til mit kendskab under samtalerne – se ”Info/tavshedspligt”.

Hvad virker (bedst)?
Det er vanskeligt, at forske i hvor godt psykoterapi og ikke mindst forskellige terapiformer virker. Ikke mindst fordi klienter jo er så forskellige. Men også fordi det er terapeuter også.

Jeg har igennem årene tilegnet mig kendskab i flere forskellige terapeutiske metoder og teknikker som jeg trækker på afhængig af hvem du er som menneske og hvilke problematikker du har – se ”Individuel terapi/metode”.

Noget af det vigtigste for mig i samtalen er imidlertid, at to mennesker mødes – du som klient og jeg som terapeut – med en villighed til at være dybt ærlige over for visse sider af tilværelsen og til at være oprigtige overfor hinanden – og at der i denne gensidige forpligtelse til at arbejde med sit indre, mærkes en grundlæggende sympati, et nærvær og en inderlighed.

Villighed, ærlighed, tillid, nærvær og inderlighed er derfor for mig fundamentet i samtalen.

Jeg modtager løbende personlig træning og supervision og bruger videooptagning af terapien for på den måde at få supervision direkte på mit terapeutiske arbejde og dygtiggøre mig som terapeut. Det sker selvfølgelig kun efter aftale med dig.

Jeg er eksamineret og certificeret psykoterapeut fra Institut for Gestaltanalyse i Skanderborg* og certificeret ISTDP psykoterapeut fra ISTDP-Instituttet i Danmark samt IEDTA certificeret og videre uddannet i ISTDP ved nogen af de førende kapaciteter i verden indenfor ISTDP Robert Neborsky, Patricia Coughlin, Allan Abbass og Joel Town. Dertil kommer at jeg er efteruddannet indenfor kognitiv terapi, samt har masser af træningskurser indenfor den psykodynamiske tilgang bag mig, ligesom jeg har lang bred klinisk erfaring – se ”Hvem er jeg/CV”.

*Certificeret af Institut for Gestaltanalyse i forhold til Socialministeriets vejledende kvalitetskriterier for psykoterapeutiske uddannelser i Danmark. Institut for Gestaltanalyse lukkede ved institutleder Niels Hoffmeyers død i marts 2015.