Introduktionskursus i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

– 3 x 1-dags workshops

Intensiv Dynamisk Korttidsterapi er en fokuseret, konkret og aktiv form for psykodynamisk terapi, som har et et solidt evidensgrundlag med hidtil mere end 45 randomiserede, kontrollerede forsøg. Den fokuserer på gennemarbejdning af de følelsesmæssige kræfter, såvel de vredesfyldte, de smertefulde, de sorgfulde som de positive, kærlige og erotiske. Inden for en tidsramme, som man tidligere ville have anset som urealistisk, har ISTDP vist sig at kunne fjerne eller eller betydeligt bedre symptomer og bringe ind karakterændring hos klienter. F.eks. ved angstproblematikker, depressive lidelser, forskellige former for personlighedsforstyrrelser, komplekse traumereaktioner og somatiske lidelser.

Er du nysgerrig efter at stifte nærmere bekendtskab med Intensiv Dynamisk Korttidsterapi og erfare, hvordan man helt konkret kan arbejde med ISTDP i praksis?

Jeg inviterer dig til en værdifuld mulighed for at blive introduceret til den psykodynamiske tilgang i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi i 3 x 1-dags temabaserede workshops, hvor hovedfokus er videofremvisning af terapisessioner med klienter samt praktiske øvelser til fordybelse i interventionsteknikker i ISTDP.

De 3 x 1-dags workshops er åbne for alle psykoterapeuter, psykologer og psykiatere, der arbejder professionelt på sundhedsområdet eller lignende områder og/eller er privatpraktiserende. Der er max 10 pladser, og de tre workshops er fortrinsvis for deltagere uden eller med kun lidt kendskab til og erfaring med ISTDP.

*Første workshop:
Introduktion til ISTDP
I første workshop vil metapsykologien bag ISTDP og metoden med de væsentligste interventionsteknikker blive gennemgået. De nyere tilgange inden for ISTDP, herunder bl.a. den tilknytningsbaserede og andre nyere interventionsteknikker, der hurtigt og effektivt kan fremme lindring hos
klienter, vil også blive inddraget i denne gennemgang.

Dette vil bl.a. ske ved hjælp af undersøgelse og nærstudie af forskellige klip af mine egne klientvideoer samt praktiske øvelser to og to eller i plenum. Rollerne som klient-terapeut understøtter læringen og fordybelsen i de metodiske principper og interventionsteknikker i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.

Du vil således lære om:
• identificering og genkendelse af den kropslige oplevelse af kernefølelser og komponenterne i en følelse
• persontrekanten og konflikttrekanten
• hvordan du genkender, vurderer og arbejder med forskellige ubevidste angstsignaler og forsvarsmekanismer med henblik på at afvikle selvsamme forsvar og regulere angsten, hvis det er nødvendigt
• hvordan du ser og genkender de ubevidste signaler fra underbevidstheden (overføringsmønstrene), så snart de dukker op, for at intensivere et følelsesmæssigt engagement til at ”lukkedet ubevidste op” = tilknytningstraumerne.

*Anden workshop:
Fortsættelse af Introduktion til ISTDP – nu med udgangspunkt i en gennemgående case “Forståelse og overvindelse af emotionelt neglect og emotionel vold med ISTDP”
I anden workshop vil fokus være på videopræsentation af en case, hvor klienten har været udsat for emotionelt neglect og emotionel vold (ofte omtalt som psykisk vold) i barndommen.

Vi vil starte med at kigge på den Centrale Dynamiske Sekvens og det psykopatologiske spektrum, som er centrale styringsværktøjer i ISTDP, ligesom der igen vil blive arbejdet med konflikttrekanten og persontrekanten, som du lærte om i workshop 1, men nu med udgangspunkt i den gennemgående case, hvor behandlingsprocessen kan være meget forskellig, afhængig af alvorsgraden, og hvor tidligt den emotionelle neglect og emotionelle vold er påført.

Dette vil ske ved hjælp af undersøgelse og nærstudie af forskellige videoklip af en case fra første session til endt behandling. Der vil undervejs være mulighed for praktiske øvelser i plenum, der kan understøtte læringen og fordybelsen i de metodiske principper og interventionsteknikker.

Du vil således lære om:
• emotionelt neglect og emotionel vold, herunder hvordan det skal forstås, og hvordan der arbejdes med det i ISTDP, afhængigt af alvorsgraden og hvor tidligt tilknytningstraumerne er påført
• hvordan der arbejdes i praksis med den Centrale Dynamiske Sekvens, persontrekanten og konflikttrekanten, herunder bl.a. hvordan du genkender, vurderer og arbejder med forskellige ubevidste angstniveauer og forsvarsmekanismer med henblik på at afvikle forsvar og regulere angst. Det vil ske med udgangspunkt i den gennemgående case ”Kvinden der dissocierede sit liv væk”.
• hvordan du arbejder med klientens højeste niveau af kapacitet allerede fra første session, så du kan placere klienten på det psykopatologiske spektrum og dermed vurdere, om klienten kan afvikle forsvar og intensivere et følelsesmæssigt engagement på en hurtig eller gradueret måde. Du vil med udgangspunkt i den valgte gennemgående case se, hvordan man kan skræddersy behandlingen allerede fra første session
• hvordan du ser og genkender de ubevidste signaler fra underbevidstheden (overføringsmønstrene), så snart de dukker op, for at intensivere et følelsesmæssigt engagement til at ”lukke det ubevidste op” med henblik på gennemarbejdelse og forløsning og overvindelse af de tidlige tilknytningstraumer. Tidlige ubevidste tilknytningstraumer, der i den gennemgående case kommer til udtryk ved komplekse traumereaktioner, ofte omtalt som kompleks PTSD.

*Tredje workshop:
Fortsættelse af Introduktion af ISTDP – nu med fokus på opdagelse, genkendelse og brug af modoverføring som terapeutisk værktøj i ISTDP
I tredje workshop vil fokus være på modoverføringer, herunder hvordan de opdages, genkendes, monitoreres og bruges i ISTDP på en konstruktiv måde for at fremme etableringen af en tryg tilknytning i terapirummet. Dette er især vigtigt i den mere tilknytningsbaserede tilgang i ISTDP, da det netop handler om at være og forblive empatisk afstemt og i synkronicitet med klienten i terapeut-klient relationen. At få skabt en tryg tilknytning i terapirummet så hurtigt som muligt.

I dette arbejde vil vi også komme ind på, hvad projektive identifikationer er, hvordan de skal forstås, og hvordan der arbejdes med dem i ISTDP i relation til modoverføringer.

Dette vil igen bl.a. ske ved hjælp af undersøgelse og nærstudie af forskellige klip af mine egne klientvideoer samt praktiske øvelser to og to eller i plenum, men hvor fokus nu mere er på dig som terapeut i terapeut-klient relationen.

Du vil således lære om:
• hvordan modoverføringer defineres og skal forstås i forhold til henholdsvis overføringer og projektive identifikationer
• hvordan modoverføringer opdages, genkendes, monitoreres og kan bruges i praksis på en konstruktiv måde til at fremme etableringen af en tryg tilknytning i terapirummet med udgangspunkt i en bestemt ”afgiftnings”teknik

Praktisk information
Tid og sted: Workshopperne finder sted i Aarhus Midtby fredag den 4. oktober, fredag den 25. oktober og fredag den 8. november 2024 – samt 10. januar, 24. januar og 7. februar 2025. Alle dage kl. 9-17.

Pris: 950 kr. pr. gang, som efter aftale kan betales over tre gange eller på én gang.

Kaffe, the og forskellige snacks og frugt er inkluderet i prisen. Frokosten skal du selv sørge for.

Skriv til mig på kontakt@betinasoebirksvane.dk, hvis du har spørgsmål. Eller send en sms på mobilnummer 5048 0947, hvis du ønsker, jeg skal ringe dig op.

Nærmere info om lokation og anbefaling af bestemt litteraturlæsning til den enkelte workshop vil
blive sendt til dig efter tilmeldingen.

Kærlig hilsen Betina

Du kan trykke på det her link, hvis du vil downloade og printe et program:

ISTDP – Google Docs

The outcome studies of dynamic psychotherapy indicate to me that the experience of
feeling what frightened one in the past in an atmosphere of care, compassion, and safety,
is the singularly most crucial healing factor in dynamic psychotherapy.”

Robert J. Neborsky: Brain, mind and dyadic change processes (2006)

 

© Cand.mag. i psykologi og certificeret psykoterapeut samt ISTDP psykoterapeut MPF Betina Søbirk Svane
H.C. Andersensvej 49, 8230 Åbyhøj – Tlf. 5048 0947 – kontakt@betinasoebirksvane.dk