Metode

Igennem årene har jeg tilegnet mig kendskab til flere forskellige terapeutiske metoder og teknikker som jeg vil trække på afhængig af hvem du er som menneske og hvilke problematikker du har: Klientcentreret terapi, præterapi, kropsterapi, gestaltterapi, den analytiske terapiform der kommer fra teorier om objektrelationer, kognitiv terapi, skemafokuseret terapi, imago terapi, Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, systemisk terapi og elementer fra mindfulness meditationspraksis.

I de seneste 11 år har jeg beskæftiget mig mere koncentreret med Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) som er en terapiform der indeholder både psykodynamiske og kognitive elementer og som er udviklet med udgangspunkt i psykoanalysen primært af Habib Davanloo og David Malan og siden hen videreudviklet af bl.a. Patricia Coughlin, Allan Abbass, Robert Neborsky og Jon Frederickson.

En terapiform der med dens terapeutiske metoder og teknikker kan være med til, at det terapeutiske arbejde langt hurtigere end før antaget foregår i et nærvær og med en inderlighed baseret på villighed, ærlighed og tillid mellem mig som terapeut og dig som klient, der giver en dyb healing og varig forandring for dig som klient efter kort tids hjælp – se ”Undervisning/Hvad er ISTDP” hvor du bl.a. kan læse mere om Intensiv Dynamisk Korttidsterapi.

For mig er det imidlertid vigtigt her at understrege, at det er dig som menneske og de problematikker du kommer med der afgør hvilke terapeutiske metoder og teknikker jeg trækker på som terapeut og ikke omvendt. Heri ligger der også at jeg mener, at der ikke er nogen terapiretning med dens metoder og teknikker der dækker det hele og hvad du har brug for som klient.