Hvad er ISTDP – Intensiv Dynamisk Korttidsterapi? 

Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) også kaldet Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy på engelsk, er en dynamisk psykoterapeutisk metode der oprindeligt blev udviklet af den canadiske psykiater og psykoanalytiker dr. Habib Davanloo i 1960’erne og frem. Det skete bl.a. i samarbejde med den engelske psykiater og psykoterapeut Dr. David Malan i 1970’erne og 1980’erne.

En metode der senere er blevet videreført og videreudviklet af den amerikanske psykolog Dr. Patricia Coughlin, den amerikanske psykiater Dr. Robert Neborsky, den canadiske psykiater Dr. Allan Abbass og den amerikanske psykoterapeut Jon Frederickson efter længere træning og supervision af Davanloo.

ISTDP har rødder i den østrigske psykoanalytiker og neurolog Dr. Sigmund Freuds teorier og er en blanding af psykoanalysen (den klassiske og den der udspringer af objektrelationsterapi), gestaltterapi, kognitiv terapi, kropsterapi, tilknytningsteori, neurovidenskab og elementer fra mindfulness meditations praksis.

I Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP) antages det bl.a. med udgangspunkt i Freuds anden angstteori at angst er et faresignal til jeget=ego om forekomst af et traume. Det antages endvidere at da alle børn som udgangspunkt er biologisk og psykologisk disponerede til at knytte sig til sine forældre, så vil alle følelser der er knyttet til disse tilknytningstraumer (hvis der ikke sker en reparation sammen med barnet) efterhånden blive omdannet til angst og forsvar, når de aktiveres inde i barnet.

Svigt, chok og andre grænseoverskridende tilknytningstraumer fra forældrenes side (pga. psykisk sygdom, død, misbrug eller videreførelse af egne psykiske- eller fysiske omsorgssvigt) vil altså efterhånden føre til, at komplekse følelser som smerte, raseri, længsel/kærlighed og skyld over raseriet ”begraves” i barnets underbevidsthed, hvis der ikke sker en reparation med barnet. Ubevidste komplekse følelser der omdannes til ubevidst angst og ubevidste forsvar, når de aktiveres i barnet og den senere voksne.

Noget der tidligt og/eller senere i livet kan komme til udtryk ved depression, forskellige angst forstyrrelser, somatiske symptomer, problemer med intimitet, forskellige personlighedsforstyrrelser, misbrugs og voldsproblematikker eller komplekse traume reaktioner afhængig af hvor tidligt traumerne er påført barnet og dermed angstens og forsvarets styrke og form.

I ISTDP tales der om 3 former for ubevidst angst (tværstribet muskulær angst, glat muskulær angst og kognitiv/perceptuel angst) og ubevidste forsvar deles ind i kategorier efter alvorsgrad. Jo mere alvorlige og jo tidlige tilknytningstraumer jo mere primitive forsvar vil blive anvendt som projektioner, splitting og projektive identifikation. Også kaldet som havende en lav grad af kapacitet til at bibeholde et integreret selv også kaldet en “Fragile” personlighedsstruktur i ISTDP eller et disintegreret/desorganiseret tilknytningsmønster i tilknytningsteorien.

Rent praktisk arbejdes der i ISTDP meget fokuseret, konkret og aktivt fra starten af første session også kaldet prøveterapi i ISTDP for på den måde at kunne vurdere hvor klienten er på det psykopatologiske spektrum, herunder om klienten kan afvikle forsvar og intensivere et følelsesmæssigt engagement og dermed ”lukke det ubevidste op=tilknytningstraumerne” på en hurtig eller mere gradueret måde.

Uanset om det sker hurtigt eller på en mere gradueret måde viser forskningen indenfor ISTDP[i] at over 2/3 af alle symptomer som depression, forskellige angst forstyrrelser og psykosomatiske symptomer bliver fjernet eller betydeligt forbedret indenfor en tidsramme som man tidligere ville have anset for helt urealistisk.

 

[i] I dag er ISTDP en af de mest studerede former for psykodynamisk psykoterapi med mere end 45 randomiserede kontrollerede forsøg samt case-serier og casestudier, der støtter effektivitet og omkostningseffektivitet. Forskning indikerer, at ISTDP er effektiv for en bred vifte af psykologiske vanskeligheder, såsom depressive lidelser, somatiske symptomer, personlighedsforstyrrelser og angstlidelser. ISTDP klarer sig også godt i forhold til andre behandlinger, og der er nogle beviser for, at ISTDP og lignende modeller er mere effektive end sammenlignelige terapier i behandlingen af funktionelle somatiske lidelser (dvs. fibromyalgi, smerter, IBS osv.).