Artikler og bøger

– Faglige artikler og bøger indenfor den psykodynamiske og kognitive tilgang

 

Bøger

Abbass, Allan (2015). “Reaching through Resistance: Advanced Psychotherapy Tecniques”. Seven Leaves Press.

Abbass, Allan & Schubiner, Howard (2018). “Hidden from View”. Psychophysiologic Press, Pleasant Ridge.

Burke, Walter F. & Tansey, Michael J. (1989). “Understanding countertransference – From Projective Identification to Empathy”. The Analytic Press.

Belin, Sverker (2007). ”Relation før Metode”. Akademisk Forlag.

Belin, Sverker (1997). ”Galskabens magt”. Hans Reitzels forlag.

Brubacker, Lorrie L. (2018). “Emotionsfokuseret parterapi – trin for trin”. Forlaget Mindspace.

Coughlin Della Selva, Patricia (2001). ”Intensiv dynamisk korttidsterapi”. Hans Reitzels Forlag.

Coughlin Della Selva, Patricia (2016). “Maximizing Effectiveness in Dynamic Psychotherapy”. Routledge.

Davanloo, Habib (1978). “Basic Principles and Techniques in Short-Term Dynamic Psychotherapy”. Spectrum Publications Inc.

Davanloo, Habib (1980). “Short Term Dynamic Psychotehrapy”. 

Davanloo, Habib (1990). ”Unlocking the Unconscious”. Wiley.

Davanloo, Habib (2000). “Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy”. Wiley.

Frederickson, Jon (2013). ”Co-Creating Change”. Seven Leaves Press.

Frederickson, Jon (2017). “The Lies We Tell Ourselves”. Seven Leaves Press.

Freud, Anna (1984). ”Jeg’et og forsvarsmeanismerne”. Hans Reitzels Forlag.

Gabbard & Sallye (1994). ”Borderline behandling og modoverføring”. Hans Reitzels Forlag.

Gendlin, Eugene T.(1994). ”Fokusering – Hør hvad din krop fortæller dig”. Apostrof.

Hendrix, Harville (1988). “Kærlighed og samliv”. Borgen.

Hoffmeyer & Jacobsen (2000). ”Jeg vil bestemme”. Forlaget Hoffmeyer.

Horner, Althea J. (1985). “Treating the Oedipal Patient in Brief Psychotherapy”. Jason Aronson Inc.

Hostrup, Hanne (2009). ”Gestaltterapi”. Hans Reitzels Forlag.

Hougaard, Esben (2006). “Kognitiv behandling af panikangst og socialfobi”. Dansk Psykologisk Forlag.

Igra, Ludvig (1988). ”Psykoterapi på liv og død”. Hans Reitzels Forlag.

Igra, ludvig (1989). ”Objektrelationer og psykoterapi”. Hans Reitzels Forlag.

Kernberg, Otto (1978). “Object-Relations – Theory and Clinical Psychoanalysis”. Jason Aronson, Inc.

Kernberg, Otto (2004). “Aggressivity, Narcissism, Destructiveness in the Psychotherapeutic Relationship”. Yale University Press.

Levine, Peter (2010). “Væk tigeren”. Borgen.

Malan, David (1992). “Individuel psykoterapi og den psykodynamiske videnskab”. Hans Reitzels Forlag.

Malan & Coughlin Della Selva (2007). ”Lives Transformed”. Karnac Books.

Mcdougall, Joyce (1982). “Jegets teater”. Hans Reitzels Forlag.

Mcdougall, Joyce (1989). “Kroppens teatre”. Hans Reitzels Forlag.

McWilliams, Nancy (2011). “Psychoanlytic Diagnosis – Understanding Personality Structure in the Clinical Process”. The Guilford Press.

Neborsky & Ten Have-De Labije (2012). ”Mastering Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy – A Roadmap to the Unconscious”. Karnac.

Neborsky, Robert (2010). ”The Collected Writings of Robert J. Neborsky, MD”. Unlocking Press.

Oestrich, Irene Henriette (2008). “Selvværd og nye færdigheder – manual til terapeuten”. Dansk Psykologisk forlag.

Oestrich, Irene Henriette (2008). “Selvværd og nye færdigheder – manual til dig i udvikling”. Dansk Pskologisk forlag.

Rosenberg & Mørch (2005). “Kognitiv terapi – modeller og metoder”. Hans Reitzels Forlag.

Rothschild, Barbette (2004). ”Kroppen husker”. Forlaget Klim.

Schellenbaum, Peter (1989). ”De uelskedes sår”. Borgen.

Schellenbaum, Peter (2003). ”Farvel til selvødelæggelse – befri livsenergien”. Borgen.

Schnarch, David (2009). ” Intimacy & Desire”. Sterling Productions.

Siegel & Hartzell (2006). “Forældre indefra”. Akademisk Forlag.

Simon, Jette Sinkjær (2005). “Imago – kærlighedens terapi”. Dansk Psykologisk Forlag.

Shapiro, David (1999). “Neurotic Styles”. Basic Books.

Shapiro, Debbie (2000). ”Din krop spejler dit sind”. Sphinxforlag.

Sommerbeck, Lisbeth (2003). ”Klientcentreret terapi i psykiatrien”. Akademisk Forlag.

Ten Have-de Labije, Josette (2010). ”The Colected Writings of Josette ten Have-de Labije, Psyd”. Unlocking Press.

Visholm & Jakobsen (2000). “Parforholdet – forelskelse, krise, terapi”. Politisk Revy.

Yalom, Irvin (1991). “Every Day Gets a Little Closer”. Basic Books.

Yalom, Irvin (1998). ”Eksistentiel psykoterapi”. Hans Reitzels Forlag.

Yalom, Irvin (1998). ”Kærlighedens bøddel”. Hans Reitzels Forlag.

Yalom, Irvin (1999). ”Meningen med livet”. Hans Reitzels Forlag.

Yalom, Irvin (1996). ”Sex, løgn og psykoterapi”. Hans Reitzels Forlag.

Yalom, Irvin (2003). ”Terapiens essens”. Hans Reitzels Forlag.

Yalom, Irvin (2005). ”The Theory and Practice of Group Psychotherapy”. Basic Books.

Yalom, Irvin (2008). “Som at se på solen”. Hans Reizels Forlag.

Yalom, Irvin (2015). “Døgnfluernes Dans”. Hans Reitzels.

Yalom, Irvin (2017). “Becoming Myself”. Little, Brown Book Group.

Young, Jeffrey E. (1999). “Kognitiv terapi – personlighedsforstyrrelser”. Hans Reitzels Forlag.

 

Artikler

Abbass and Bechard (2007). “Bringing Character Changes with Davanloo’s Intensive Short-term Dynamic Psychotherapy”.

www.istdp.ca/docs/bringingcharacter.pdf

Frederickson, Jon (2012). “Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy: An Introduction”.

www.istdpinstitute.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/03/ISTDP-introduction.pdf

 

Relevante links til artikler og forskning m.v.  – ISTDP:

www.istdp.ca

www.istdpinstitute.com/resources/