CV Betina Søbirk Svane

Cand.mag. i psykologi og certificeret psykoterapeut samt ISTDP psykoterapeut MPF. 

 

Adresse H.C. Andersensvej 49, 8230 Åbyhøj
Telefon 5048 0947
E-mail: kontakt@betinasoebirksvane.dk
Fødselsdato: 18. Juli 1969
Privat: Bor sammen med min mand og vores to børn på 18 år og 22 år

 

Erhvervserfaring:

2014-Jeg har siden foråret 2014 haft egen psykoterapeutisk praksis, hvor jeg bl.a. tilbyder individuel terapi, parterapi, undervisnings-/gruppeforløb og supervision fra min klinik i Åbyhøj og fra 1. januar 2018 også fra min klinik i Århus Midtby.

Jeg modtager personlig træning og supervision af:
Dr. Allan Abbass, psykiater
Dr. Joel Town, psykolog
Dr. Robert Neborsky, psykiater
Dr. Sharon Lewis, psykolog

Og har modtaget personlig træning og supervision af:
Afdøde Kent Sørensen, psykoterapeut
Afdøde Niels Hoffmeyer, psykolog
Filip Myhre, psykolog
Patricia Coughlin, psykolog
Karin Gyltner, psykoterapeut
Kia Marquard, psykoterapeut
Jon Frederickson, psykoterapeut
Peter Wittenburg, psykolog
Hans Erik Laumann, psykoterapeut
Jeanne Isaksen, psykolog
Torben Palmer Hansen, psykolog
2016-2019Jeg har i perioden marts måned 2016 til februar måned 2019 været tilknyttet Jobcenter Horsens, mentorservice som konsulent/underviser/gruppeleder.

Arbejdsopgaverne har primært primært bestået i varetagelse af undervisnings-/gruppeforløb en gang ugentligt med borgere tilknyttet mentorservice i Horsens.
2016-2018Jeg har i perioden maj måned 2016 til oktober måned 2018 været tilknyttet Dialog Mod Vold i Århus som psykoterapeut.

Arbejdsopgaven har primært bestået i individuel terapi med indsatte to gange ugentligt i henholdsvis Nørre Snede Statsfængsel og Renbæk Statsfængsel og fra 1. oktober 2017 til 1. oktober 2018 en gang ugentligt med indsatte i Renbæk Statsfængsel.
2014-2015Jeg har i perioden november måned 2014 til september måned 2015 været ansat som psykoterapeut i et tidsbegrænset psykolog barselsvikariat i Dialog Mod Vold i Århus.

Arbejdsopgaverne har primært bestået i individuel terapi, samt forældre- og familiesamtaler med børn, unge og voksne i Østergade i Århus, samt individuel terapi med indsatte en gang ugentligt i Statsfængslet Østjylland i Horsens.
2012-2014Jeg har i perioden april 2012 til august 2014 været ansat som psykoterapeut på behandlingsafdelingen under Hjulsøgårdfonden i Statsfængslet Østjylland.

Arbejdsopgaverne har primært bestået i individuel terapi og gruppeterapi med indsatte, samt miljøterapeutiske opgaver (herunder især social færdighedstræning) på afdelingen, samt kollegial sparring og supervision med ansatte.
2009-2012Jeg har i perioden november 2009 til april 2012 været ansat som psykoterapeut i hash- og substitutionsprojektet under Hjulsøgårdfonden i Statsfængslet Møgelkær.

Arbejdsopgaverne har primært bestået i individuel terapi og gruppeterapi med indsatte, samt enkelte parterapeutiske opgaver med indsatte og supervisionsopgaver med ansatte.
2006-2009Jeg har i perioden januar 2006 til oktober 2009 været ansat som familierådgiver i familieafdelingen i henholdsvis Tjele og Viborg Kommune.

Arbejdsopgaverne har primært bestået i kortere samtaleforløb med forældre, unge og børn, samt undersøgelses- og udredningsopgaver baseret på observationer og samtaler med forældre og børn i hjemmet.
1991 Erhvervsuddannelse som typotekniker.

Uddannelse og psykoterapeutisk træning:

2023-Advanced ISTDP individuel supervision online - løbende fordelt over året v/psykiater Dr. Robert Neborsky. En blanding af undervisning, træning og supervision med specielt fokus på Roberts måde at lave rollespil på i ISTDP.
2023-Advanced ISTDP individuel supervision online - løbende fordelt over året v/psykiater Dr. Allan Abbass. En blanding af undervisning, træning og supervision.
2022-Opstartet 3 årig Advanced Intensiv oplæring og træning for at blive IEDTA-certificeret ISTDP underviser og supervisor v/psykiater Dr. Robert Neborsky og psykolog Dr. Sharon Lewis. En træning og oplæring der bl.a. bevirker at være assisterende trainer i en 3 årig core gruppe i Finland (undervisning og supervision under supervision etc.), samt undervisning, supervision og præsentationer både nationalt og internationalt.
2023Modtaget Advanced ISTDP gruppesupervision i Halifax (online) – 8 dage om året v/psykiater Dr. Allan Abbass og psykolog Dr. Joel Town fordelt over 8 gange i løbet af året fra januar 2023 til december 2023. En blanding af undervisning, træning og supervision.
2020-2023Modtaget advanced ISTDP coregruppe træning og supervision fra april måned 2020 til marts måned 2023 også kaldet IEDTA certificering ved The Centre for Emotions and Health at Dalhausie University Halifax, Canada (online) v/psykiater Dr. Allan Abbass og psykolog Dr. Joel Town.

En treårig uddannelse bestående af 6 dage forår, 3 dage efterår og 10 dages online supervisioner, hvor jeg har fået forfinet metoder og teknikker til afklaring og vurdering af klienters psykiske vanskeligheder også kaldet psykodiagnose, samt også haft fokus og blevet oplært og trænet i at arbejde med klienter med mere moderat til høj grad af fragilitet. Også kaldet klienter med mere udfordrende og vanskelige problemstillinger pga. traumatiseringen har været mere massiv og fundet sted tidligt.

Se også under "undervisning/ISTDP-intensiv dynamisk korttidsterapi" for nærmere beskrivelse af metoden og forskningen bag ISTDP, samt https://dynamichealthservices.ca for nærmere beskrivelse af uddannelsen.
2022Modtaget Advanced ISTDP gruppesupervision og individuel supervision i London – 3 dage v/psykiater Dr. Robert Neborsky i maj måned og oktober måned 2022. Det var en blanding af undervisning, træning og supervision specielt med fokus på Roberts måde at lave rollespil på i ISTDP.
2018-2020Modtaget Advanced ISTDP gruppesupervision i Oslo – 6 dage om året v/psykolog Dr. Patricia Coughlin fordelt over tre dage forår og efterår fra september måned 2018 til marts måned 2020. Det var en blanding af undervisning, træning og supervision.
2018-2019Modtaget Advanced ISTDP individuel supervision over Skype - månedlig v/psykiater Dr. Allan Abbass fra september måned 2018 til maj måned 2019. En blanding af undervisning, træning og supervision.
2017-2018Modtaget Advanced ISTDP gruppesupervision over Skype – månedlig v/psykiater Dr. Allan Abbass med to andre psykologer/psykoterapeuter fra september måned 2017 til maj måned 2018. Det var en blanding af undervisning, træning og supervision.
2014-2018Modtaget Advanced ISTDP gruppesupervision i Århus – 6 dage om året v/psykiater Dr. Robert Neborsky fordelt over tre dage forår og efterår fra september måned 2014 til maj måned 2018. Det var en blanding af undervisning, træning og supervision.
2016-2017Modtaget Advanced ISTDP gruppesupervision i Stockholm – 6 dage v/psykoterapeut Jon Frederickson i september måned 2016 og marts måned 2017. Det var en blanding af undervisning, træning og supervision.
2013-2015Jeg blev i november måned 2015 certificeret ISTDP psykoterapeut i Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) ved ISTDP Instituttet v/psykolog Vesla Birkbak og psykoterapeut Jon Frederickson.

En treårig uddannelse bestående af 4 moduler om året af 3 dage, hvor jeg både er blevet udviklet og trænet i forskellige metoder og teknikker til afklaring og vurdering af klienters psykiske vanskeligheder også kaldet psykodiagnose, samt læring og færdigheder i forhold til at arbejde med depressive, somatiserende og skrøbelige klienter og med klienter med lavt til moderat og høj grad af forsvar.
Dette er sket med udgangspunkt i forskellige terapeutiske metoder og teknikker indenfor kognitiv terapi, gestaltterapi, kropsterapi, den analytisk terapiform der kommer fra teorier om objektrelationer, tilknytningsteorien samt elementer af mindfulness meditationspraksis som intensiv dynamisk korttidsterapi er en blanding af.

En terapeutisk metode, hvor der foreligger videnskabelig dokumentation for effektiv behandling af en lang række psykiske og psykiatriske lidelser såsom: depression, angst, psykosomatiske problemer, funktionelle lidelser og personlighedsforstyrrelser.

Se også http://istdp-danmark.dk for uddybelse.
2013Jeg færdiggjorde i slutningen af november måned 2013 et 1 årig træningskursus i Kognitiv terapi ved Institut for Gestaltanalyse på Bjødstrupvej i Skanderborg v/psykoterapeut Kia Marquad, psykolog Arne Jacobsen og psykolog Niels Hoffmeyer.

Et 1 årig træningskursus bestående af fire moduler af tre dage, hvor jeg primær er blevet trænet i de grundlæggende principper i kognitiv terapi, herunder bl.a. forholdet mellem tænkning, følelse, impuls og adfærd indenfor special emner som: Angstbehandling, depressionsbehandling, misbrugsbehandling og personlighedsforstyrrelser. Ligesom jeg er blevet trænet i de kognitive behandlingsmetoder psykoedukation, socialfærdighedstræning og skemafokuseret terapi.
2010-2012Jeg blev i juni måned 2012 exam. og certificeret gruppeterapeut ved Institut for Gestaltanalyse på Bjødstrupvej i Skanderborg v/psykolog Niels Hoffmeyer, psykoterapeut Birthe Jacobsen, psykolog Torben Thaulow, psykoterapeut Karin Gyltner og psykolog Peter Wittenburg.

En 21/2 årig uddannelse bestående af 4 moduler om året af 4 dage, hvor jeg primært er blevet udviklet og trænet i par-, familie-, og gruppeterapi.

Dette er sket med udgangspunkt i forskellige terapeutiske metoder og teknikker indenfor gestaltterapi, kropsterapi, den analytisk terapiform der kommer fra teorier om objektrelationer, kognitiv terapi, imago terapi, intensiv dynamisk korttidsterapi og systemisk terapi.
2006-2009Jeg blev i november måned 2009 exam. og certificeret individuel terapeut ved Institut for Gestaltanalyse på Bjødstrupvej i Skanderborg v/psykolog Niels Hoffmeyer og psykoterapeut Birthe Jacobsen.

En 3 årig uddannelse bestående først af et basis kursus på 3 moduler af 4 dage på et år og så en 2 årig uddannelse af 4 moduler af 4 dage om året , hvor jeg er blevet oplært og trænet i anvendelse af forskellige terapeutiske metoder og teknikker indenfor klientcentreret terapi, præterapi, gestaltterapi, den analytisk terapiform der kommer fra teorier om objektrelationer, kognitiv terapi, imago terapi og elementer fra intensiv dynamisk korttidsterapi.

De psykoterapeutiske uddannelser – exam. og certificeringen til individuel- og gruppe terapeut – har tilsammen indeholdt:
Egen terapi: 277 timer
Teori og metode: 553 timer
Praksis med klienter under supervision: 407 timer
Supervision: 225 timer
I alt 1482 timer
Teori 8000 sider
2005Cand.mag. i psykologi og samfundsfag fra Aalborg Universitet og Århus Universitet.

Kurser/seminarer:

2024ISTDP træning i Halifax (online) "Fragile Course Block 1-10 - 10 x 3,5 timer" v/ psykiater Dr. Allan Abbass hver anden onsdag i måneden januar-december 2024.
2024ISTDP træningsseminar i Halifax (online) "Adressing vicious cycles of rage going inwards in depression - 2 dage" v/ psykiater Dr. Allan Abbass og psykolog Dr. Joel Town i marts måned 2024.
2024ISTDP træning i Helsinki "Emotional Processing using ISTDP: A workshop with Dr. Sharon Lewis - 1 dag" v/psykolog Sharon Lewis i marts måned 2024.
2023ISTDP træning i Halifax (online) "Fragile Course Block 1-10 - 10 x 3,5 timer" v/ psykiater Dr. Allan Abbass hver anden onsdag i måneden januar-december 2023.
2023David Malan Memorial Conference i London "Celebrating the Life and Work of Dr David Malan - 1 dag" v/psykiater Dr. Robert Neborsky etc. i oktober 2023.
2023ISTDP træningsseminar i Halifax (online) "Top Ten Technical Issues in ISTDP - 20th Halifax ISTDP Immersion 3 dage" v/ psykiater Dr. Allan Abbass og psykolog Dr. Joel Town i oktober måned 2023.
2023Attachment-Based ISTDP conference in Helsinki "The Practice of Attachment Based ISTDP:Theory, Science, and Clinical Applications" - a 2 days conference focusing on AB-ISTDP" by psychiatrist Dr. Robert Neborsky and psychologist Dr. Sharon Lewis, where I made my first presentation at a conference "Starting strong - etabliching a secure base and working with the highest capacity from the beginning also called the Trial Therapy in ISTDP" in June 2023.
2023ISTDP træningsseminar i San Diego (online) "Recognizing and resolving sexual conflicts in ISTDP part 2 - 1 dage" v/psykolog Dr. Patricia Coughlin i januar måned 2023.
2022ISTDP træning i Halifax (online) "Fragile Course Block 1-5 - 5 x 3,5 timer" v/ psykiater Dr. Allan Abbass hver anden onsdag i måneden juli-december 2022.
2022ISTDP træningsseminar i Halifax (online) "ISTDP for Personality Disorders - 19th Halifax ISTDP Immersion 3 dage" v/ psykiater Dr. Allan Abbass og psykolog Dr. Joel Town i september måned 2022.
2022ISTDP træningsseminar i København (online) "Overcoming PTSD with ISTDP - 3 dage" v/ psykiater Dr. Allan Abbass i august måned 2022.
2022ISTDP træningsseminar i San Diego (online) "Bringing Struktural Change in the Fragile Patient - 3 dage" v/ psykiater Dr. Allan Abbass i juni måned 2022.
2022ISTDP træningsseminar i Colorado Springs (online) "Understanding and Resolving Conflicts regarding Emotional Closeness in ISTDP - 1 dag" v/ psykolog Dr. Patricia Coughlin and Dr. Jonathan Entis i maj måned 2022.
2022ISTDP træningsseminar i Halifax (online) "Treating Post-Traumatic Stress Symptoms with ISTDP - Part 2: Working with fragile patients - 1 dag" v/ psykolog Dr. Joel Town i maj måned 2022.
2022ISTDP træningsseminar i San Diego (online) "ISTDP- Informed Couples Therapy - 1 dag" v/psykoterapeut Tami Chelew i april måned 2022.
2022ISTDP træningsseminar i Halifax (online) "Treating Post-Traumatic Stress Symptoms with ISTDP - Part 1: Working with resistant patients - 1 dag" v/ psykolog Dr. Joel Town i april måned 2022.
2022ISTDP træningsseminar i Halifax (online) "Working in the Transference using ISTDP - Part 2: Working with fragile patients - 1 dag" v/ psykolog Dr. Joel Town i februar måned 2022.
2022ISTDP træningsseminar i San Diego (online) "Recognizing and resolving sexual conflicts in ISTDP - 1 dage" v/psykolog Dr. Patricia Coughlin i februar måned 2022.
2022ISTDP træningsseminar i København (online) "Emotional abuse, emotional neglect, the working alliance and mistakes that are often made by ISTDP therapists - 2x 3 timer over 2 dage" v/ psykolog Dr. Josette ten Have-de Labije i januar måned 2022.
2022ISTDP træningsseminar i Halifax (online) "Working in the Transference using ISTDP - Part 1: Working with resistant patients - 1 dag" v/ psykolog Dr. Joel Town i januar måned 2022.
2021ISTDP træningsseminar i Israel (online) "What's love got to do with it - 2 dage" v/psykolog Dr. Patricia Coughlin i december måned 2021.
2021ISTDP træningsseminar i Oslo (online) "On Mutiple Causation in ISTDP and Beyond - 1 dag" v/psykolog Dr. Patricia Coughlin i oktober måned 2021.
2021ISTDP træningsseminar i Halifax (online) "Functional Somatic Disorders - 18th Halifax ISTDP Immersion 3 dage" v/ psykiater Dr. Allan Abbass og psykolog Dr. Joel Town i september/oktober måned 2021.
2021ISTDP træningsseminar i Stockholm (online) "Assessing and treating personality disorders in ISTDP - 3 dage" v/ psykiater Dr. Allan Abbass i september måned 2021.
2021ISTDP træningsseminar i Bern (online) "Severe Fragile Patients in ISTDP - 3 dage" v/ psykiater Dr. Allan Abbass i april/maj måned 2021.
2021ISTDP træningsseminar i Oslo (online) "The wish to suffer - splitting in personality disorders - 1 dag" v/psykoterapeut MSV Jon Frederickson i april måned 2021.
2021ISTDP træningsseminar i Halifax (online) "Restructuring Mild to Moderate Fragility using ISTDP - 2 dage" v/psykolog Dr. Joel Town i marts måned 2021.
2021ISTDP træningsseminar i London (online) "Working with Adolescents and Youth using ISTDP - 3 timers kursus" v/psykiater Dr. Allan Abbass i januar måned 2021.
2020ISTDP træningsseminar i Oslo (online) "Mastering the Trial Therapy in ISTDP - 1 dag" v/psykolog Dr. Patricia Coughlin i november måned 2020.
2020ISTDP træningsseminar i Washington D.C. (online) "Working with Splitting and Dissociation in a Fragile Patient - 1 dag" v/psykoterapeut MSV Jon Frederickson i oktober måned 2020.
2020ISTDP træningsseminar i Halifax (online) "Starting Strong: Mastering the ISTDP Trial Therapy - 17th Halifax ISTDP Immersion 3 dage" v/ psykiater Dr. Allan Abbass, psykolog Dr. Joel Town og psykolog Dr. Angela Cooper i oktober måned 2020.
2019ISTDP træningsseminar i København "Developing Personality Coherence and Integration: An advanced psychotherapy seminar on Intensive Short – Term Dynamic Psychotherapy - 2 dage" v/psykolog Dr. Joel Town i oktober måned 2019.
2018ISTDP træningsseminar i københavn “Treatment of the fragile client: Building capacity and bringing structural change – 4nd Danish Immersion in ISTDP – 3 dage” v/psykiater Dr. Allan Abbass i august måned 2018.
2018ISTDP træningsseminar I Århus “Working with Treatment Resistant Depression using ISTDP – 2 dage” v. psykolog Dr. Joel Town i maj måned 2018.
2018Træningsseminar I ISTDP med par og familier I København “Intergenerational Couple and Family Therapy – 2 dage” v/psykolog Leone Baruh i marts måned 2018.
2018Atos træningsseminar i Odense ”Listen with Your Eyes: How to see your clients clearly so you can offer timely and effective therapeutic interventions – en dag” v/psykoterapeut Kristin Osborn I februar måned 2018.
2017ISTDP træningsseminar I København “Keeping up the pressure in ISTDP: Assessment and treatment of the highly resistant client. 3nd Danish Immersion in ISTDP – 3 dage” v/psykiater Dr. Allan Abbass I januar måned 2017.
2016ISTDP træningsseminar i Århus “Direct Assessment and treatment of Emotional Factors in Psychosomatic Conditions using Davanloo’s ISTDP – 2 dage” v/psykiater Dr. Allan Abbass I maj måned 2016.
2016ISTDP træningsseminar i København ”The Spectrum of Suitable Patients and Core Interventions in Davenloo’s ISTDP: Foundations of the Technique. 2nd Danish Immersion in ISTDP – 3 dage” v/psykiater Dr. Allan Abbass i januar måned 2016.
2015ISTDP træningsseminar for coretræningsgrupper i Odense ”Highly resistant Client with repression – 3 dage” v/psykoterapeut Jon Frederickson i november måned 2015.
2015ISTDP træningsseminar i Århus “Når klienten oplever skam – forståelse og terapeutisk håndtering – 2 dage” v/psykoterapeut Susan Warshow i juni måned 2015.
2015ISTDP træningsseminar i Drammen ”The 3 Norwegian Immersion in Davanloos ISTDP: Emotion fokused treatment for patients with low affect- and anxiety tolerence - 3 dage” v/psykiater Dr. Allan Abbass i maj måned 2015.
2015ISTDP træningsseminar i København ”1st Danish Immersion in Davanloo’s ISTDP: Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy for treatment resistant depression – 2 dage” v/psykiater Dr. Allan Abbass i januar måned 2015.
2014ISTDP træningsseminar i Stockholm ”Rapid assessment and Handling of Resistance in Psychotherapy: ISTDP for the Highly Resistant Client – 4 dage” v/psykiater Dr. Allan Abbass i september måned 2014.
2013ISTDP træningsseminar ”Treating a case of somatization: The Exorcist: Childhood trauma and loss – 1 dag” v/psykoterapeut Jon Frederickson i november måned 2013.
2012Kursus i varig forandring (Prochaska, DiClemente) – 4 dage v/psykolog Niels Hoffmeyer i foråret og efteråret 2012.
2012”Mindfulness meditation for professionelle – 4 dages retreat på Strandgården på Djursland” v/psykoterapeut og mindfulnesslærer Birthe Moksha i efteråret 2012.
2012Precore kursus i Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) – 5 dage v/psykolog Jeanne Isaksen i juni og august måned 2012.
2011”Mindfulness meditation – 3 dages retreat på Gomde kursuscenter på Djursland” v/psykoterapeut og mindfulnesslærer Birthe Moksha i efteråret 2011.
2011”Mindfulness meditation – 3 dages retreat på Rødegård på Djursland” v/psykoterapeut og mindfulnesslærer Birthe Moksha i foråret 2011.
2010”Håndtering af antisociale personligheds træk – 20 timer” (MAPT – Management of Antisocial Personality Traits) v/Cenaps Danmark i foråret 2010.
”Håndtering af benægtelse – 20 timer” (DMC – Denial Management Counseling) v/Cenaps Danmark i foråret 2010.
2009”Mindfulness meditation – udvidet kursus- 2 dage” v/psykoterapeut og mindfulnesslærer Birthe Mohsha.
2008Mindfulness meditation – 8 ugers forløb i MBSR v/Psykoterapeut og mindfulnesslærer Birthe Moksha i vinteren 2008-2009.

Præsentationer:

Attachment-Based ISTDP konference i Helsinki “The Practice of Attachment Based ISTDP-Theory, Science, and Clinical Applications” – a 2 days conference focusing on Attachment-Based ISTDP by psychiatrist Dr. Robert Neborsky and psychologisk Dr. Sharon Lewis”. Lavede min første præsentation ved en konference ” Starting strong – etablicing a secure base and working with the highest capacity from the beginning also called the Trial Therapy in ISTDP” den 9. juni 2023.

Tredje års coregruppe i London v/psykolog Dr. Sharon Lewis. Lavede præsentation “Starting strong – etablicing a secure base and working with the highest capacity from the beginning in the Trial Therapy in ISTDP” den 23. juni 2023.

 

Medlemsskaber:

Dansk Psykoterapeutiskforening, https://psykoterapeutforeningen.dk

Member of the International Experiential Dynamic Therapy Association, International Experiential Dynamic Therapy Association (iedta.net)

Dansk Selskab for ISTDP, https://www.istdp-danmark.dk