Gruppesupervision 

– Opstart gruppesupervision på et psykodynamisk grundlag med udgangspunkt i videosessioner

Målgruppe- professionelle psykoterapeuter som er færdiguddannede eller næsten færdiguddannede

Jeg tilbyder nu supervision i grupper til psykoterapeuter der er færdiguddannede eller næsten færdiguddannede med udgangspunkt i videosessioner.

Supervisionens overordnede teoretiske forståelse og ramme vil være psykodynamisk med inspiration fra især Habib Davanloo og David Malan der videreudviklede Freuds teorier og udviklede den terapeutiske metode “Intensiv dynamisk korttidsterapi” som er en blanding af psykoanalysen (objektrelationsterapi), gestaltterapi, kognitiv terapi, kropsterapi, tilknytningsteori og elementer fra mindfulness meditations praksis. 

Opbygning

Supervisionen vil bygges op omkring en blanding af undervisning med demonstrationer og små træningsøvelser to og to sammen for at forbedre delkompetencer og interventationsteknikker, samt supervision af enkeltsager hvor der er mulighed for at individuelle faglige og personlige vanskeligheder kan bearbejdes ved hjælp af rollespil.

Første gang vil der blive afsat tid til undervisning og indføring af en række metoder og modeller indenfor den psykodynamiske tilgang, så vi får en fælles referenceramme at snakke og arbejde ud fra. Her kan bl.a. nævnes konflikt- og persontrekanten, overføring og modoverføring, det genetiske system indenfor det ubevidste, elementer i en følelse samt assessment og det psykopatologiske spektrum.

Ligesom der vil blive brugt lidt tid på at snakke om hvad der er sværest for dig som terapeut, samt hjælp til at opstille nogle overordnede mål for hvad du godt kunne tænke dig at blive bedre til når du er sammen med klienter for på den måde at påbegynde en selvreflektion og selvobservation over egen praksis fra starten af supervisionsforløbet. 

Hvad vil du så få ud af supervisionsgruppen? Hvad vil du blive bedre til?

– At få et effektiv indre psykisk fokus med klienten fra starten af sessionen som klienten er villig til at arbejde med her og nu.

–  At kunne se og genkende og beskrive klientens forskellige forsvar og angstsymptomer evt. en sammen blanding af forsvar/angst/følelser, så det kan genkendes af klienten og klienten kan se at det er en måde at undgå nærheden og kontakten til sig selv og sine følelser og med den anden og evt. regulere selvsamme angst hvis den bliver for høj.

– Empatisk at kunne forstå og leve dig ind i klientens indre med fokus på det der sker her og nu.

– At kunne invitere og udfordre klienten så ubevidst materiale bliver tilgængelig evt. via en positiv eller negativ overføring af følelser fra den dynamiske fortid.

– At kunne rumme at være modsætningsfyldt og kompliceret under pres, og styre en kontaktproces og dialogproces i nuet uden at forsimple virkeligheden eller overtage retningen for klienten eller blive passiv og dermed hjælpe klienten til at få sig udtrykt fuldt og helt.

– At blive bedre til at reflektere over hvad du laver som terapeut og hvad du kan blive bedre til og være selvafslørende omkring det.

– At få hjælp til at opnå de overordnede mål – ud fra hvad du har sværest ved og godt kunne blive bedre til som terapeut – så du kommer mere på plads både fagligt og personligt. 

Forudsætninger til dig som terapeut

– At du har lyst og mod til selvfreflektion og selvobservation over hvad du laver som terapeut og finde ud af hvad du kan blive bedre til som terapeut med udgangspunkt i “blinde pletter” – hvad du har sværest ved – når du er sammen med klienten/klienter.

– At du er interesseret i at lære dine egne forsvar og din egen angst at kende og derigennem få en stor kompetence om følelser som du kan bruge i dit terapeutiske arbejde.

– At du er interesseret i dig selv og tager ansvar for at komme på plads indeni i forhold til det der er svært for dig også i dit eget liv evt. med supplement af egenterapi og kan se og forstå betydningen af at gøre det.

– At du optager dine terapier på video og medtager det du vil have supervision på til hver gang. Klienten skal som minimum høres og ses og du skal høres og hvis du har mod på det ses evt. ved hjælp af spejl bag klienten, men det er ikke et krav.

Forløb og pris

Grupperne vil løbende blive opstartet med 3-5 deltagere i hver gruppe der forpligter sig til 10 gange supervision et år ad gangen en gang om måneden af minimum 4-6 timers varighed afhængig af gruppestørrelsen.

Supervisionen vil foregå på fredage med opstart kl. 9 og slutte mellem kl. 13 og 15 igen afhængig af gruppestørrelsen.

Der vil blive afsat mellem 45-60 minutter pr. deltager til enkeltsupervision pr. gang og så ca. 30 minutter il undervisning og øvelser, samt 15 minutter til afrunding afhængig af hvad der er brug for i den enkelte gruppe.

Prisen er 1200 kr. pr. gang pr. deltager. Prisen er inklusiv kaffe/the og frugt.

Se også nedenstående vedhæftede brochure som du kan downloade og printe ud, hvis du har lyst til det.

Det er også muligt at få individuel supervision efter ovenstående ramme og tilgang.

Ring eller mail til mig, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om hvad der er bedst for dig eller ønsker at høre nærmere.