Familieterapeutiske samtaler
– kaldes også familiesamtaler og forældresamtaler

I en familie er vi tæt forbundne og hvis en i familien har det svært rammes hele familien.

Børnene er ofte dem der først viser symptomer på, at der er noget i vejen i familien, men oftest er det i relationerne imellem forældrene og børnene og/eller forældrene imellem årsagerne skal findes.

Det er altid de voksne der har ansvaret for livet i familien. Og ind imellem udvikler de familieterapeutiske samtaler sig til et arbejde forældrene imellem – også kaldet forældresamtaler* eller parterapeutiske samtaler** – se “Parterapeutiske samtaler”.

Familiebehandling kan hjælpe med at løsne op i forhold til usagte ting i familien, og det er ofte både en øjen- og hjerteåbner, når barnet/børnene får hjælp til at sætte ord på deres tanker og følelser.

Ring eller mail til mig, hvis du/I ønsker at høre nærmere eller er i tvivl om hvad der er bedst for jer som familie.

*Konflikter omkring forældreskabet, men hvor barnet/børnene holdes ude af konflikterne.

**Konflikter der udelukkende handler om forældrenes indbyrdes parforhold og ikke så meget barnet/børnene.